O nás

S nami to bude jednoduchšie

UBC 2020, k.s., bola založená v roku 2020 členmi skupiny U9 a.s., a DUPOS, ako vyústenie logického vývoja a rozvoja oboch skupín. UBC 2020 si nesie to najlepšie z oboch skupín a využíva synergické efekty, ktoré vznikajú medzi všetkými spoločnosťami patriacimi do oboch skupín. Spojením oboch skupín prišlo k

  • Spolupráci dvoch trhovo najsilnejších subjektov v oblasti núteného speňažovania, správy pohľadávok a insolvenčného práva.
  • Vzniku subjektu, ktorý ponúka klientom procesné a obchodné zvládnutie insolvenčných konaní s pripadanou hodnotou pre veriteľov.
  • Spojeniu bohatých skúseností so speňažovaním majetku, správou a inkasom pohľadávok, hospodárnom vynakladaní nákladov a kvalitného presonálneho substrátu.
  • Upevneniu viac ako 15 ročnej dôvery bankového sektora.

Plne chápeme potrebu veriteľov spoľahnúť sa na partnera, ktorý má potrebné odborné znalosti, personál a technické vybavenie na zvládnutie najnáročnejších výziev. Potrebu spoľahnúť sa na správcu, ktorý bude hájiť záujmy veriteľov pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Referencie

Našimi klientmi sú

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok (v rámci pracovných dní)
9:00 - 11:00
13:00 - 15:00

Kontakt

Bratislava

Poloha:

Zelinárska 6,
821 08 Ružinov

Telefón:

+421 948 987 002

Trnava

Poloha:

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

Telefón:

+421 947 948 987

Banská Bystrica

Poloha:

Horné Záhrady 2,
974 01 Banská Bystrica

Telefón:

+421 948 987 001

Poprad

Poloha:

Murgašova 1,
058 01 Poprad

Telefón:

+421 948 987 001

Levice

Poloha:

Rybáreň 6837/4,
934 01 Levice

Telefón:

+421 947 948 987