UBC 2020, k.s.

Pomôžeme Vám vyriešiť vašu situáciu!

O nás

S nami to bude jednoduchšie

UBC 2020, k.s., bola založená v roku 2020 členmi skupiny U9 a.s., a DUPOS, vyústenie logického vývoja a rozvoja oboch skupín. UBC 2020 si nesie to najlepšie z oboch skupín a využíva synergické efekty, ktoré vznikajú naprieč všetkými spoločnosťami patriacimi do oboch skupín. Spojením oboch skupín prišlo k

 • Spolupráci dvoch trhovo najsilnejších subjektov v oblasti núteného speňažovania, správy pohľadávok a insolvenčného práva.
 • Vzniku subjektu, ktorý ponúknua klientom procesné a obchodné zvládnutie insolvenčných konaní s pripadanou hodnotou pre veriteľov.
 • Spojeniu bohatých skúseností so speňažovaním majetku, správou a inkasom pohľadávok, hospodárnom vynakladaní nákladov a kvalitního presonálneho substrátu.
 • Upevneniu viac ako 15 ročnej dôvery bankového sektora.

Plne chápeme potrebu veriteľov spoľahnúť sa na partnera, ktorý má potrebné odborné znalosti, personál na zvládnutie náročnejších výziev, ale najmä správca ako subjekt, ktorý bude hájiť záujmy veriteľov pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

MEDZINÁRODNÉ VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu TRENS SK, a.s. v konkurze

INTERNATIONAL PUBLIC TENDER PROCEDURE

acquisition of the bankrupt of machinery company TRENS SK, a.s. in bankruptcy

Viac info / More info

Deadline

 • days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds

Prečo UBC 2020, k.s.

Stabilita a výsledky

UBC 2020, k.s., resp. osoby, ktoré stoja za týmto ambicióznym projektom, sú Vám známe,

Rýchlosť a flexibilita

Chceme, aby spolupráca presiahla bežné rámce správcovskej činnosti, aby sme mohli naplno využiť všetky naše kapacity,

Maximálna transparentnosť

Avizujeme, že našu činnosť chceme postaviť na transparentných vzťahoch sledujúc cieľ maximálneho uspokojenia

Stojíme na strane klienta

S nákladmi budeme narábať ako s vlastnými prostriedkami a budeme hľadať ekonomicky najvýhodnejšie ponuky

Pomôžeme Vám

Budeme radi, ak nám dáte šancu presvedčiť Vás, že oblasť, v ktorej pôsobíme už viac ako 17 rokov nám nie je cudzia ani z pozície správcu

„Naša správcovská spoločnosť od svojho založenia speňažila majetok úpadcov za viac ako “

6940000

Portfólio

Naše projekty

 • Všetky
 • Konkurzy
 • Oddĺženie
 • Reštrukturalizácia
 • Predaj majetku

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok (v rámci pracovných dní)
9:00 - 11:00
13:00 - 15:00

Kontakt

Bratislava

Poloha:

Zelinárska 6,
821 08 Ružinov

Telefón:

+421 948 987 002

Trnava

Poloha:

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

Telefón:

+421 947 948 987

Banská Bystrica

Poloha:

Horné Záhrady 2,
974 01 Banská Bystrica

Telefón:

+421 948 987 001

Poprad

Poloha:

Murgašova 1,
058 01 Poprad

Telefón:

+421 948 987 001

Levice

Poloha:

Rybáreň 6837/4,
934 01 Levice

Telefón:

+421 947 948 987